Shambalové a viazané  náramky

Shambalový náramok je ochranný a poznávací náramok, pochádzajúci z Tibetu.                                                                        Má chrániť putujúceho po ceste poznania a priviesť ho do krajiny múdrosti, meditácii a nekonečnosti.


                                    Amulety s rovnakým alebo podobným účinkom :


                                                Objednávky na veštenie a konzultácie