Polodrahokamy

O vplyve kameňov na ľudské zdravie a psychiku napísala prvú známu knihu v Europe sv. Hildegarda von , Bingen v roku 1141 .  Knihy jej podľa zachovaných správ z kláštora nadiktoval sám Boh.

Bolo to v dobe, keď kňazi boli presvedčení, že žena nemá ani dušu, nie ešte tak rozum alebo intelekt.

Tento zázrak  bol prešetrovaný biskupmi a na základe tohoto šetrenia boli pápežom Eugenom III. tieto  knihy povolené k vydaniu- prvé knihy, ktoré v našej histórii napísala žena podľa diktátu vyšších síl.


                                          Amulety na liečenie tela a duše :


                                            Objednávky na veštenie a konzultácie