Zlatý tancujúci Šiva-Natarádža

Kozmický tanec, ktorý vykonáva Šiva ako kráľ tanca Natarádža, je symbolom večného pohybu sveta.
Cez rovnomerný rytmus tanca sa dáva svet do pohybu a začína sa manifestovať vo všetkých svojich tvaroch.
Plamenný kruh, ktorý Šivu Natarádžu obklopuje, je energiou v jej najčistejšej podobe, ale aj spaľujúcim ohňom.
Súčasne je symbolom sväté mantry ÓM, základného zvuku tvorstva. 

5,80 €

Silný meditačný a ochranný amulet pre každého, kto potrebuje posilniť svoju vnútornú energiu alebo sa s ňou učí pracovať .                                                                                                                                                                                                  Trpaslík pod nohami Šivu zobrazuje víťazstvo nad zlomyseľnými.                                                                                           Bubon v Šivovej ruke symbolizuje zjednotenie mužského a ženského princípu.

Zvuk bubna ukazuje, že zvuk je prameňom stvorenia.
Oheň v Šivovom dlani ukazuje jeho moc nad energiami.
Ruka natiahnutá vo sloňom geste symbolizuje silu a zdvihnutá noha je symbolom oslobodenia.

Prívesok bol vyrobený v Tibete, v prevedení starobronz, priemer 25mm, retiazka cca 70 cm, s možnosťou predĺženia.

Posielame v darčekovom zamatovom vrecúšku.


                                     Amulety s rovnakým alebo podobným účinkom :